KienthucHR

Quản trị nhân tài: Con người nhân sự là yếu tố quyết định thành công

con người nhân sự

Con người nhân sự theo bạn có phải là yếu tố quan trọng hay không? “Tiền” luôn là yếu tố tiên quyết để tạo nên một doanh nghiệp. Nhưng ở thời điểm hiện tại, lượng vốn dành cho đầu tư tài chính vô cùng dồi dào chứ không hề khan hiếm như trước. Theo Tập đoàn Bain’s Macro Trends, vốn đầu tư toàn cầu chiếm gần 10 lần GDP thế giới.

Hệ quả là việc nới lỏng định lượng toàn cầu, các thương vụ đầu tư R&D và các dự án vốn không còn hấp dẫn, chi phí vay vốn sau thuế của nhiều công ty chỉ chạm mức lạm phát; khiến chi phí tiếp cận nguồn vốn hiện tại gần như bằng 0.Ngược lại, nguồn nhân lực mới là tài nguyên khan hiếm nhất hiện nay. Để cụ thể hóa nguồn tài nguyên này, chúng ta có thể sử dụng ba thước đo: Thời gian, Sự khác biệt, và Năng lượng.

Không phải “tiền”, chính yếu tố “đội ngũ” mới quyết định một Startup thành công.

Tại sao lại là các yêu tố đó?

Một phần là do, việc quản lý tốt nguồn vốn tài chính thường được đánh giá cao và khen thưởng. Các CEO vĩ đại thường là những CEO được đánh giá cao về sự quản lý thông minh; và phân bổ tốt nguồn vốn tài chính của họ. Nhưng các CEO ngày nay cần nhìn nhận lại vấn đề một cách công bằng: trong thời đại này, thứ làm nên sự khác biệt duy nhất giữa các tổ chức là đội ngũ và tài năng nắm giữ.

Hiệu quả nhân sự: Hãy đo lường bằng các chỉ số cụ thể

Có rất nhiều các chỉ số như: ROA, Rona, ROIC, ROCE, IRR, MVA, APV,…- tồn tại để đo lường vốn tài chính. Cũng như vậy, để đo lường chất lượng nhân sự, bạn có thể triển khai một số chỉ tiêu như:

con người nhân sự (source: freepik)

Bạn cũng có thể đo lường tổng số thời gian và giá trị nhận được vào giá trị chi phí của một dự án hay một KPI nào đó; và đo lường giá trị thu về từ khoảng thời gian đó. Bạn cũng cần xem xét tổng số lượng nhân sự tinh hoa có thể làm nên điều khác biệt trong công ty bạn là bao nhiêu, dựa trên những chỉ số bạn xây dựng cho từng cá thể.

Tiếp cận quản lý nhân sự dưới góc nhìn một nhà đầu tư tài chính

Đối với vốn tài chính, đế chế kinh doanh toàn cầu đã phát triển các khái niệm như chi phí cơ hội; được phản ánh trong chi phí vốn bình quân gia quyền của một công ty (weighted average cost of capital. Cụ thể nó là chi phí sử dụng vốn được doanh nghiệp tính toán dựa trên tỷ trọng các loại vốn; mà doanh nghiệp sử dụng. Vốn của doanh nghiệp bao gồm: cổ phần thường, cổ phần ưu đãi, trái phiếu và các khoản nợ dài hạn khác). Họ đo lường giá trị lâu dài của các khoản đầu tư; thiết lập các mức cản trở trước khi triển khai từng đồng vốn; chạy công thức mô phỏng Monte Carlo để đánh giá các khoản thu nhập khác nhau,…

Đối với nguồn nhân lực, chúng ta cần coi thời gian như một nguồn lực; và tính chi phí cơ hội của từng giờ được sử dụng. Ví dụ như chi phí cơ hội của các cuộc họp, chúng ta cần nhìn nhận thời gian; và năng suất lao động được sử dụng trong mỗi cuộc họp, tỷ lệ thành công của mỗi dự án mới trước khi đưa ra thảo luận tại đó,…

Theo dõi và đánh giá định kỳ quá trình làm việc của con người nhân sự

Các nhóm chuyên gia lập kế hoạch; và phân tích tài chính có thể đo lường kết quả thực tế và dự kiến cho vốn tài chính. Các ủy ban quản lý đầu tư đánh giá các khoản đầu tư mới; kế hoạch chi tiêu vốn phải được đánh giá bởi hội đồng quản trị chi tiết. Tất cả chúng ta đều phải gửi yêu cầu phê duyệt vốn để giải ngân. Tương tự như vậy, đối với nguồn nhân lực, chúng ta nên làm các đánh giá định kỳ về sự nâng cấp có thể kiểm soát được trong tổ chức.

con người nhân sự (source: freepik)

Nhiều công cụ dữ liệu lớn, chẳng hạn như Microsoft Workplace Analytics; có thể cung cấp đánh giá chi tiết về cách chúng ta sử dụng thời gian và nguồn lực. Đối với tài năng, chúng ta cần phải biết những “người tạo nên sự khác biệt” là ai. Và liệu họ có được trọng dụng trong các dự án; và sáng kiến quan trọng hay không.

Khen thưởng những người có khả năng làm nên điều khác biệt

Các nhà lãnh đạo cũng nên đo lường; và khen thưởng dựa trên bảng cân đối nhân lực. Có bao nhiêu cá nhân có tiềm năng mà họ đã tuyển dụng, phát triển; giữ chân thành công; và sự cân bằng cán cân thương mại của tài năng là gì; dựa trên lượng tài năng công ty tuyển dụng được trừ đi lượng tài năng bị mất đi?

Giá trị thực của một công ty, trích trong Netflix’s famous HR playbook, “được hiển thị bởi những người được khen thưởng, thăng chức hay sa thải.” Đánh giá về vai trò của con người, Thân Nhân Trung có một câu nói nổi tiếng: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Nhận định ấy vẫn nguyên vẹn giá trị trong bất cứ thời đại nào. Dù lập quốc, hay lập nghiệp, cũng đều cần có nhân tài kề cận.

Nguồn: Tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

Exit mobile version