Uncategorized

Lộ trình nghề nghiệp của một HR tại Việt Nam

HR là viết tắt của Human Resources hoặc Human Resource Management. Vị trí nhân sự tuyển dụng, lên kế hoạch thực hiện các chính sách nhân sự phù hợp cho công ty và có kế hoạch hỗ trợ, phát triển năng lực của các cá nhân, phòng ban, ban để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất có thể. Hãy cùng khám phá lộ trình nghề nghiệp của một HR tại Việt Nam là như thế nào nhé!

Các vị trí trong ngành nhân sự

Ngành nhân sự đóng vai trò quan trọng đối với mỗi công ty. Ngoài nhiệm vụ tuyển dụng, đào tạo, trả lương, những người làm nhân sự còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

  • Recruitment (Tuyển dụng)
  • C&B – Compensation and Benefits (Lương thưởng – Phúc lợi)
  • L&D – Learning and Development (Đào tạo – Phát triển)
  • Labor Relations (Quan hệ lao động)
  • HRBP – Nhân sự Đối tác kinh doanh
  • HR Admin
  • Chief Human Resources Officer

Lộ trình nghề nghiệp của HR

Mới ra trường

Quản trị viên Nhân sự: Giám đốc Nhân sự chịu trách nhiệm cung cấp cho bạn các tài liệu và thủ tục liên quan trong thực tế, chứng nhận hoặc đánh giá, chứng nhận, quản lý việc làm và phát triển lợi ích (đầu tư, phát triển).

Vị trí tuyển dụng: Làm việc ở vị trí này phải thường xuyên trao đổi với các bộ phận và cấp để hiểu rõ nhu cầu, chất lượng và vị trí của nhân viên đang cần. Các nhà tuyển dụng do đó cần tìm kiếm và xem xét CV của các ứng viên. Sau đó tìm ứng viên phù hợp, lên lịch phỏng vấn, chạy các bài kiểm tra ứng viên để tìm ra ứng viên phù hợp. Báo cáo cuối cùng về Nébor tiếp theo, trong đó cung cấp thông tin cần thiết về quyền, nghĩa vụ và kế hoạch phát triển của ứng viên.

Vị trí tính lương: Là những người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống lương dựa trên cơ hội và chính sách của công ty đối với người lao động, như: Nhân viên mới, nhân viên hợp đồng, nhân viên thôi việc, số giờ nghỉ phép, nghỉ ốm, tăng ca, ca đêm, làm việc cuối tuần, lợi ích bổ sung …

Người đã có kinh nghiệm

Khi đã tích lũy được kinh nghiệm cần thiết, các nhân sự được thử sức, bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn.

Vị trí đào tạo: Người đảm nhiệm vị trí này sẽ phải tốn nhiều thời gian để nghiên cứu và đưa ra các chính sách đào tạo cho nhân viên cho công ty. Bên cạnh đó, còn phải trao đổi với các quản lý và các lãnh đạo để đưa ra các chương trình đào tạo/huấn luyện nội bộ cho nhân viên. Tìm kiếm và liên kết các chương trình đào tạo bên ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cho nguồn nhân lực trong công ty

Vị trí quản lý: Ở vị trí quản lý HR Manager chủ yếu đảm nhiệm các công việc họp bàn các kế hoạch quản lý với các bộ phận khác về nhu cầu tuyển dụng, huấn luyện, đào tạo nhân viên cũng như đưa ra các chính sách và phúc lợi cho phù hợp. Bên cạnh đó, tham gia các cuộc họp nội bộ trong bộ phận nội bộ để đảm bảo các hoạt động nhân sự diễn ra đúng tiến độ và kịp thời giải quyết được các mâu thuẫn phát sinh

Ngày nay, bộ phận nhân sự truyền thống đang trải qua một cuộc “cách mạng” và vai trò cũng như vị thế của bộ phận này đã được nâng lên thành HRBP, Human Resources Business Partner, hay còn gọi là Đối tác Kinh doanh Nhân sự. Không chỉ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu truyền thống mà HR thực sự tham gia và đóng góp vào các mục tiêu của doanh nghiệp thông qua góc nhìn của con người. Bộ phận HRBP đưa ra các chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh, nhằm tối đa hóa hiệu quả và hiệu quả của các mục tiêu kinh doanh. Do đó, bộ phận này sẽ đóng góp trực tiếp vào lợi nhuận của công ty, bộ phận này sẽ không còn được gọi là bộ phận chi tiêu của công ty.

Có thể bạn quan tâm: