KienthucHR

HƯỚNG DẪN CHỌN KHÓA HỌC HR!

Học gì để trở thành HR? Sinh viên hoặc newbie cần học gì để cải thiện chuyên môn, lấy chứng chỉ gì để phát triển sự nghiệp trong ngành HR? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc và giới thiệu một vài khóa học HR uy tín trên thị trường.

1. Trước khi bắt đầu, bạn có biết khóa học HR có những gì?

Tổng quan nhất thì HR có 5 mảng chính:

HRBP cũng là một mô hình/giải pháp về nhân sự chứ không phải là một chức danh/vị trí HR trong doanh nghiệp.

Các công ty lớn hơn sẽ có thêm các bộ phận: đánh giá kết quả thực hiện công việc (Perfomamce), trải nghiệm nhân viên (EE), phát triển tổ chức và văn hoá (OD&Culture)… Lúc đó công ty sẽ có hai bộ phận chính trên cơ sở tổng hợp các bộ phận nêu trên:

Một số công ty nhỏ thì HR sẽ gộp chung với Hành chính và thành phòng HCNS.

Các mảng của HR sẽ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuyển dụng cung cấp đầu ra cho L&D. Ví dụ: nhân viên tuyển vào có năng lực tới 80-90% th thì việc đào tạo sẽ giảm bớt, mức độ gắn bó với công ty cũng tăng lên, bạn cũng thăng tiến nhanh hơn nhưng yêu cầu về mức lương cao hơn… Một bạn làm TA rất cần được biết về L&D, C&B hoặc đánh giá kết quả thực hiện công việc… văn hoá công ty, bộ phận…

Trở thành một HRM (Human Resource Manager) đòi hỏi nhiều thời gian và trải nghiệm và không có đường tắt. HRM của 1 functional ví dụ (TA Manager, L&D Manager, C&B Manager…) sẽ khác với HRM (trưởng phòng) nhé. Nên không phải ai là HRM cũng giỏi toàn bộ các mảng của HR.

Căn cứ vào công việc của bạn đang làm và lộ trình phát triển để chọn các khóa học HR phù hợp với định hướng.

2. ĐÁNH GIÁ KHOÁ HỌC HR NHƯ THẾ NÀO?

Mình có khá nhiều thời gian nghiên cứu về Năng lực, đào tạo và đánh giá các chương trình đào tạo từ năm 2009 đến nay. Nên mình hiểu cách thức để đánh giá một khóa đào tạo như thế nào là tốt theo mô hình (ADDIE). Trong đó, mục tiêu đào tạo là cái yếu tố đầu tiên cũng là quan trọng nhất. Vì nếu không có mục tiêu đào tạo, sẽ không thể có phương pháp đúng và để khoá học đạt hiệu quả cao nhất.

Người học trưởng thành khác rất nhiều so với phương pháp học tập ở đại học hoặc lên lớp. Người học trưởng thành sẽ mang vấn đề, kinh nghiệm, góc nhìn riêng, trải nghiệm riêng vào lớp học, họ có mục đích/động cơ học tập rõ ràng (thăng chức, tìm việc mới…), họ cần được chia sẻ nhiều hơn là phải lắng nghe 1 chiều… nên khi thiết kế các mục tiêu đào tạo cần phân tích rõ nhu cầu đào tạo (TNA) để thiết kế chương trình phù hợp. Tránh đào tạo chỉ để làm tiền.

Trong thang bậc phân loại về tư duy của Bloom có 6 cấp bậc, trong đó cấp độ thấp nhất là Nhớ và Hiểu, cấp độ cao nhất là Sáng tạo. Cho nên, trong mục tiêu đào tạo cần chỉ rõ về cấp độ nhận thức và tư duy này và thể hiện rõ các KSA (kiến thức,kỹ năng, thái độ) cho người học.

Đối với mình, các khoá học bị đánh giá thấp là các khóa học HR có những từ:

Cần phải có từ ngữ mô tả chính xác như thế nào là nắm được, như thế nào là hiểu được, như thế nào là biết như: mô tả được, liệt kê được, kể được, phân tích được…

Đánh giá đào tạo có tổng cộng có 4 cấp độ. Đánh giá về mức phản ứng – phiếu khảo sát sau khóa học (mức 1) và kết quả học tập qua bài test (mức 2) là phổ biến. Cần hiểu rõ khóa học HR được đo lường và đánh giá kết quả như thế nào để chọn khoá học phù hợp.

Đối với HR, người nào càng có nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm tổng hợp sẽ có góc nhìn tổng hợp tốt hơn và sự liên kết với các functions trong HR, giúp cho học viên có góc nhìn đa chiều bên cạnh các chuyên môn. Nhiều người chỉ tập trung vào 1 mảng duy nhất thì họ cũng chỉ hướng dẫn để làm việc đó và bảo vệ công việc đó mà thôi.

3. TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ GÌ?

3.1. Thống nhất quan điểm:

3.2. Chọn như thế nào?

Đừng nghe quá nhiều review và comment của người khác. Đấy đều là PR nội bộ của họ cả. Hãy cảm nhận bằng việc tiếp cận với trường, với giảng viên thông qua quá trình tiếp xúc trực tiếp. Đào tạo là một loại hình dịch vụ, cho nên chất lượng dịch vụ phần nào nói lên được chất lượng đào tạo.

+ ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

+ ĐỐI VỚI TRƯỜNG:

Chọn trường không quan trọng bằng chọn người để học. Nếu chưa biết thầy nào thì có thể chọn trường trước rồi từ từ tìm hiểu thêm. Học nhiều thầy mới biết hợp thầy nào vì mỗi người một phương pháp, một năng lực.

Chọn các khóa học HR thật ra không khó nhưng điều quan trọng nhất là xác định rõ mục tiêu học tập, lộ trình học tập và chọn người hướng dẫn phù hợp (người thầy) để có thể tôn trọng về năng lực, về đạo đức và nhân cách hơn là được PR quá lố trên mạng.

Và năng lực quan trọng nhất của người học ngoài việc tự học liên tục thì năng lực chọn thầy, chọn người hướng dẫn là một điều then chốt nhất.

Một vài khóa học HR nổi tiếng thế giới

Mục lục nội dung:

Chúc các bạn thành công

Exit mobile version