News

Giải ‘Oscar’ Nhân Sự Vietnam HR Awards 2022

Vietnam HR Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu về quản trị nhân sự tại Việt Nam, do Báo Lao động và Xã hội – cơ quan ngôn luận của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp CTCP Kết nối Nhân tài – Talentnet tổ chức từ năm 2014. Vietnam HR Awards được bảo chứng với quy trình chấm điểm đạt chuẩn quốc tế từ Viện Quản trị nguồn nhân lực Singapore (SHRI). Năm 2022, giải mở rộng cho tất cả doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam từ 5 năm trở lên với ít nhất 50 nhân viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published.